S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje, jak v Power BI fungují tzv. Calculation Group. 

K uvedenému postupu potřebujete stáhnout a nainstalovat Tabular Editor, který je zdarma dostupný tady.

K čemu Calculation Group jsou?

Představte si, že z dat počítáte několik měr – např. celkovou, průměrnou a nejvyšší tržbu.

Tyto hodnoty jsou bez daně. Vy je chcete sledovat s daní, která je 21% (v praxi asi použijete složitější výpočet, např. pomocí funkcí Time intelligence apod.).

To by ale standardně znamenalo z každé míry vytvořit její variantu s připočítanou daní (celková s daní, průměrná s daní, maximální s daní…), takže by se nám počet původních tří měr zdvojnásobil. A s každým obdobným výpočtem by se násobil znovu.

Calculate Groups nám v tuhle chvíli vytrhnout trn z paty. Calculate Group je obecný výpočet, který se postupně použije na více vstupních měr, ale definuje se pouze jednou.

Můžeme pak získat takovýto výsledek, a přitom použít jen tři původní míry a jednu Calculate Group.

Otevřeme Tabular editor. Vytvoříme novou Calculation Group:

A pak Calculation Item:

Pojmenujeme si ji a zapíšeme vzorec. SELECTEDMEASURE použijeme na místě, kam se budou dosazovat původní míry:

  • SELECTEDMEASURE()*1.21

Obdobně můžeme udělat další výpočty, např. “Without tax” atd.

Potvrdíme.

V Power BI se teď objevila skupina. V ní je položka “Name”. Tu můžeme použít ve vizuálu, čímž původní míry přepočítáme.

Můžeme ještě změnit i rozložení vizuálů, aby vypadal tak, jak potřebujete.

Soubor si můžete stáhnout tady:

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář