S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek je o funkci DISTINCT v DAXu, která vypíše tabulku s unikátními výskyty hodnot (také by se dalo napsat, že odebere duplicity).

Vyjdeme-li z této tabulky:

pak chceme-li vypsat unikátní hodnoty z prvního sloupce, vytvoříme novou tabulku (výstup funkce DISTINCT nemá smysl do nové míry nebo do nového sloupce – protože výstupem je tabulka) a zapíšeme:

  • Table with unique columns = Distinct(‘Table'[Column1])

Výsledkem pak bude takováto tabulka:

Nabízelo by se použít funkci DISTINCT na zjištění počtu unikátních záznamů, v kombinaci s funkcí COUNT. V takovém případě je ale lepší použít rovnou funkci DISTINCTCOUNT.

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.