S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek je o funkci EXCEPT, která vezme dvě tabulky, porovná je a ve výsledku zobrazí pouze ty řádky, které jsou v první tabulce a současně nejsou ve druhé – tedy ty rozdílové. Výstupem funkce EXCEPT je tabulka.

EXCEPT dělá v DAXu něco podobného, čeho se dá dosáhnout v Power Query nebo v dotazech Power BI nastavením spojení na Left Outer. Případně můžeme podobné situace řešit i funkcemi v Excelu.

Pokud bychom místo rozdílných řádků chěli naopak najít společné, použijeme funkci INTERSECT.

V našem příkladu vyjdeme ze dvou tabulek. V jedné jsou zaměstnanci, kteří v naší firmě pracují tento měsíc, a ve druhé ti, kteří u nás pracovali už minulý měsíc. Naším úkolem bude zjistit, kteří zaměstnanci nově nastoupili. Tedy zjistit, které záznamy jsou v první tabulce a současně nejsou ve druhé tabulce.

Tabulky načteme do Power BI (nebo do datového modelu Power Pivotu).

Pak vytvoříme novou tabulku a pomocí EXCEPT tabulky porovnáme. Syntaxe je jednoduchá – prostě zapíšeme názvy obou tabulek za sebe.

Výstupem je rozdílová tabulka.

EXCEPT vyžaduje, aby všechny sloupce měly stejný počet sloupců. Rozdílnost nebo stejnout řádků pak odvozuje od toho, jestli jsou nebo nejsou stejné celé řádky. Na názvech sloupců nezáleží – mohou být rozdílné.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář