Tento článek popisuje funkci TOTALYTD, která zjišťuje kumulativní součty v rámci roku. (Pro kvartály a měsíce fungují obdobně funkce TOTALQTD a TOTALMTD).

Výsledek funkce TOTALYTD vidíme např. tady – v tabulce jsou vidět jak měsíční tržby (to je normální součet sloupce), tak součty od začátku každého roku.

Jak tedy získáme mezisoučty?

Vytvoříme novou míru:

  • This year cumulative = TOTALYTD(SUM(‘original data'[Revenue]);’original data'[Date];ALL(‘original data’))

Protože:

  • TOTALYTD je název funkce
  • SUM(‘original data'[Revenue]) – protože sčítáme Revenue z tabulky “original data”
  • ‘original data'[Date] – protože z tabulky “original data” je to právě sloupec Date, který definuje datum položky a její zařazení do roku
  • ALL(‘original data’) – mohli bychom použít nějaký filtr, ale tady chceme všechny položky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář