S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Funkce List.Range nám v jazyce M umožňuje, mimo jiné, vytvářet kumulativní součty – kdy každý řádek je součtem sebe a všech nad sebou.

Např. v této tabulce (která musí obsahovat indexový sloupec):

spočteme kumulativní součty tímto zápisem:

 • =List.Range(
     Table_with_index[Price],
     0,
     [Index])

Protože:

 • =List.Range(
     Table_with_index[Price], – název předchozího kroku a sloupce, který chceme vysčítávat
     0, – začínáme od začátku, tedy v M od nulté položky
     [Index]) – od nuly se bude brát tolik položek, kolik je napsáno ve sloupci Index

Pak už bude stačit jen převést výsledek na číselný datový typ:

a seskupit součtem:

a je hotovo:

A nejde to jednodušeji?

Pokud byste se nechtěli zdržovat se seskupováním a nebáli se jazyka M, můžete přidat List.Accumulate a všechno zapsat jedním vzorcem. Logika je taková, že nejprve List.Range najde oblast od začátku až do konkrétního řádku, načež List.Accumulate jednotlivé položky sečte.

 • List.Accumulate(
        List.Range(
              #”Changed Type”[Price],
              0,
              [Index]),
        0,
        (state, current)=>state + current)

Případně můžete obdobně použít List.Sum:

 • List.Sum(
     List.Range(
        Changed_type[Price],
        0,
        [Index]))

Pro počítání kumulativních součtů v DAXu klikněte sem.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář