Jak v Power BI nebo v Power Pivotu spočítat kumulativní součty – tedy zařídit, aby se v každém řádku sečetla hodnota ze všech předchozích řádků?

Podobně jako tady sledujeme celkové tržby od začátku týdne:

Potřebujeme sloupec, podle kterého se načítá – v našem případě Index. Tento sloupec nemusí být seřazený. 

Pak také potřebujeme sloupec, který vysčítáváme – v našem případě Revenue.

Nebo je možné mít jeden sloupec, který bude použitý současně pro načítání i pro vysčítávání.

Vzorec pak může vypadat takto:

  • Cummulative revenue – all week = sumx(filter(Table1;Table1[Index]<=EARLIER([Index]));[Revenue])

Pro počítání kumulativního součtu v Power Query (v jazyce M) klikněte tady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář