Autor: Lucie Šperková

V Power BI lze pro jednotlivé vizuály nastavit jejich názvy. Někdy se hodí mít tyto názvy dynamické, aby se titulek měnil, například podle toho, co je zafiltrováno. Těmto titulům se říká podmíněné, a jsou založeny na jazyku DAX vytvořeném nad jiným polem.

Mějme tabulku zemí, ve kterých se pořádaly letní olympijské hry. V další tabulkách máme data o olympionicích, kteří se her účastnili a počty vyhraných medailí. Cílem je při zafiltrování nějaké hostující země zobrazit seznam olympioniků, kteří se daných her účastnili. Chceme, aby se v názvu tabulky vždy zobrazil název země, která je momentálně zafiltrována. Pokud je zafiltrováno zemí více, chci uživateli zobrazit hlášku, aby vybral pouze jednu zemi.

Je tedy potřeba vytvořit počítané pole neboli míru, která toto bude dělat:

Pole pojmenujeme HostCountry InfoText a definujeme ho jako podmínku IF. Pokud je zafiltrována právě jedna hodnota pole Host Country v tabulce Olympics, vypiš text: „Hostující země: Název země“. Název země je uložen v poli Host Country a vypsání jeho hodnoty zajišťuje funkce FIRSTNONBLANK, která vrací první neprázdnou hodnotu sloupce, který splňuje daný výraz. Zafiltrování právě jedné hodnoty nám garantuje funkce HASONEVALUE. Pokud je zafiltrováno hodnot více, vypíše se hláška „Vyberte 1 zemi pro zobrazení zúčastněných olympioniků“.

Tuto míru pak můžeme vložit na vizuál jako Kartu a ověřit jeho funkčnost:

Ve druhém vizuálu je zafiltrována hostující země Austrálie. Tabulka tedy ukazuje olympioniky, kteří se australských her účastnili. Mapka pod průřezy ukazuje země, ze kterých jsou daní olympionici.

Míra funguje správně, můžeme ji nyní použít jako hodnotu pole v podmíněném formátování u názvu tabulky schovaném zatřemi tečkami u Textu nadpisu:

Název tabulky se nyní bude dynamicky měnit podle zafiltrované země. V prvním případě jsou zafiltrovány země dvě, titulek tedy upozorní na výběr pouze jedné země.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář