Co to je Power Pivot?

Power Pivot nedává uživateli žádnou novou, zázračnou funkcionalitu v oblasti BI – tedy ve vytěžování smysluplných informací z velkých dat – ale zpřístupňuje tuto funkcionalitu i těm, kdo nechtějí nebo neumějí používat tradiční, někdy dost těžkopádné nástroje. Navíc posouvá BI do prostředí důvěrně známého Excelu.
Power Pivot je, oproti jiným řešením pro tvorbu datových skladů a BI, levný z pohledu licenční politiky (jednotky tisíc) i z pohledu času potřebného na dodání řešení.

Power Pivot je nástroj pro tvorbu datových skladů

Power Pivot je sice doplňkem Excelu, ale nejde o tabulkový procesor. Je to aplikace pro tvorbu datových skladů a zobrazování dat z těchto skladů. 

Power Pivot ukládá data, se kterými pracuje, v běžném souboru s koncovkou xlsx. Tato data ale nejsou uložena v listech excelovského sešitu, jsou uložena v samostatné databázi doplňku Power Pivot – tomuto prostoru se říká Datový model..

V jednom souboru tak můžete mít data jak data uložená v Datovém modelu, tak data uložená na listech.

Power Pivot používá relace mezi tabulkami

Datové modely obsahují relace mezi tabulkami. Ty jinak v Excelu nevytváříme.

Power Pivot umí hierarchicky členit data

Power Pivot umožňuje vytvářet hierarchie, např. Stát / Region / Město / Adresa. 

Power Pivot používá DAX – vlastní jazyk pro dotazování do dat

Power Pivot používá pro dotazování do dat jazyk DAX. Je podobný běžným vzorcům v Excelu, ale není stejný.

Power Pivot ukládá data v souborech xlsx

Název Power Pivot jako by odkazoval na kontingenční tabulky (Pivot table). Z hlediska Power Pivotu jsou ale kontingenční tabulky pouze prezentační vrstvou, která zobrazuje hodnoty z Datového modelu.
Běžná kontingenční tabulka analyzuje data, která jsou buď přímo v excelovském souboru, nebo v externích datech. Pro tabulku se ale (typicky) nevytváří vlastní databáze – kontingenční tabulka jen zobrazuje něco, co je uložené jinde.
Naproti tomu Power Pivot si data pro kontingenční nejdříve naimportuje do Datového modelu, až pak s nimi pracuje.

Datová omezení

V 32 bitových Windows je nejvyšší možná velikost xlsx souboru s Power Pivot daty 2 GB. V 64 bitových systémech je to neomezené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář