Tento článek popisuje, jak vytvořit Klíčový ukazatel výkonu (KPI) v doplňku Power Pivot.

Na úvod poznamenávám, že KPI není v Power Pivotu ničím nezbytným a velkou část toho, co dělá KPI, můžeme nahradit šikovně použitým podmíněným formátováním.

Zatímco v podnikové ekonomice se pojmem KPI většinou označují metriky, které jsou natolik významné, že je můžeme považovat za klíčové, pak v Power Pivotu můžeme KPI definovat jako explicitní míru, ke které jsou přiřazeny hranice, jejichž dosažení touto mírou považujeme za úspěch nebo neúspěch. Pokud je mírou například tržba v Kč, pak KPI je tržba s cílem 10 000 Kč.

Jak tedy KPI vytvořit?

Nejprve si vytvoříme explicitní míru, v našem případě se jedná o součet tržeb.

V rozhraní Excelu (tedy ne přímo v rozhraní Power Pivotu) klikneme na tlačítko Klíčové ukazatele výkonu. Toto tlačítko má obrázek semaforku, což je v grafice Power Pivotu symbol pro KPI objevující se na více místech.

pridani KPI

Vybereme „Nový klíčový ukazatel výkonu“ a jsme v dialogovém okně pro tvorbu KPI.

vlastnosti KPI

V poli „Základní pole klíčového ukazatele výkonu (hodnota)“ vybereme explicitní míru, kterou hodláme v KPI sledovat.

Pak máme v principu dvě možnosti – buď KPI odvodit z jedné explicitní míry (Absolutní hodnota) nebo ze dvou explicitních měr (Míra). Navrhuji zastřelit toho, kdo v tomto dialogovém okně vymýšlel nebo překládal popisky polí – naprosto z nich nelze poznat, co která možnost znamená.

Pokud bychom tedy chtěli sledovat samotnou tržbu, vybereme možnost Absolutní hodnota, pokud bychom chtěli sledovat např. tržbu přepočtenou na počty prodejů (tedy průměrnou velikost tržby), vybereme volbu Míra a vybereme srovnávací míru. Poměrové ukazatele mají obecně jednu výhodu – dávají smysl na různých úrovních agregace.

V našem případě budeme sledovat tržbu pro jednoho prodejce na jeden měsíc. Vybereme tedy Absolutní hodnotu a nastavíme cíle a rozmezí. Cílem může být např. 15 mil., hranicí spokojenosti 5 mil. a hodnota, pod kterou už začíná problém, 2 mil.

Potvrdíme a KPI je hotové. Toto KPI vytvoří tři nové položky v kontingenční tabulce – skutečná hodnota, cílová hodnota, a stav. Stav je číslo -1, 0 neb0 1, jehož jediným smyslem je stát se podkladem pro podmíněné formátování založené na ikonách. Toto podmíněné formátování se obvykle rovnou i samo doplní, pokud ne, není problém udělat to ručněí.

Výsledek pak vypadá takto:

pridane KPI