Tento článek popisuje změny, které můžeme dělat v datech načítaných pomocí Power Query (Načíst a transformovat).

Jedná se o změny provedené v kartě Nový sloupec, ale velmi podobně fungují obdobné změny v kartě Transformace. Rozdíl je ten, že operace provedená v Transformaci původní sloupec změní, zatímco v Přidání sloupce vznikne sloupec nový a starý zůstane.

Všechny dále uvedené změny se provedou v Power Query / Transformace / Datum…

Doba trvání

Určí, kolik času oběhlo od hodnoty ve sloupci k aktuálnímu času. Výsledek je v datovém typu “Trvání” ve formě Den.Hodina:Minuta:Sekunda:Části sekundy. Výsledek je logicky jiný při každém přepočítání.

Pouze datum

“Odřízne” informaci o čase. 

Analyzovat

Převede text, který de fakto obsahuje datum, na běžný datum. Dává smysl pouze pro text, proto při práci s datumovým sloupcem není tato možnost aktivní.

Rok

Tady máme hned tři možnosti – Rok vrátí číslo roku (např. 2017), Začátek roku vrátí první den roku (1.1.2017) a Konec roku, překvapivě, poslední den roku (21.12.2017).

Měsíc

V zásadě stejný jako rok, jen obsahuje navíc počet dní a název měsíce (např. Březen).

Čtvrtletí

Viz předchozí.

Týden

Obsahuje pořadí týdne v roce, v měsíci a obligátně také začátek a konec týdne.

Den

Viz předchozí a viz názvy voleb…

Odečíst dny

Odečte od sebe dva datumy. Je aktivní pouze pokud jsou vybrané dva datumové sloupce.

Kombinovat datum a čas

Spojí sloupec s datumem se sloupcem s časem. Je aktivní jen při označení dvou sloupců, které logicky lze spojit.

Nejdřívější, nejpozdější

Vybere ze sloupce příslušnou hodnotu. Výsledkem je ale pouze jedna buňka – proto tato operace nedává smysl jako přidání sloupce – pouze v transformaci.

1 Komentář

  1. nu, vrátit mi jako poslední den roku datum 21.12.201x, by pro mne překvapivé bylo…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář