Následující úpravy se týkají změn tabulek, které můžeme provádět během načítání dat v Power Query. Fungují víceméně podobně pro obě varianty načítání – jak v Excelu v nástroji Power Query (resp. načíst a transformovat), tak při načítání dat v Power BI Desktop.

Návody fungují často podobně pro úpravu spočívající ve vytvoření nového sloupce na základě sloupce původního, tak pro úpravu spočívající ve změně původního sloupce.