Notoricky známým nástrojem Excelu je kontingenční tabulka. Občas ale potřebujeme s daty provést pravý opak. Tedy tabulku “odkontingenčnit” – převést do klasické neseskupené struktury, kde jeden řádek je jeden záznam.

V Power Query (Načíst a transformovat) je to hračka. 

Vyjdeme z této tabulky, která popisuje, řekněme, celkové tržby jednotlivých prodejců realizované na různých druzích zboží.:

Označíme všechny sloupce kromě prvního (tam jsou záhlaví řádků) a jdeme na Převést sloupce na řádky (V angličtině mnohem srozumitelnější název “Unpivot columns”).

Tím dostaneme tuto dlouhou tabulku, kde je každá kombinace řádku a sloupce zapsaná do zvláštního řádku. 

Pokud bychom vzniklá data zase seskupili kontingenční tabulkou, dostaneme se zpět na začátek. Ale zase proč bysme to dělali 🙂