Tento článek popisuje úpravy, které můžeme v Power Query (od verze 2016 Načíst a Transformovat) provádět s textem.

Všechny uvedené nástroje najdeme pod Transformace / Sloupec Text

Rozdělení sloupce

Rozdělí sloupec na více sloupců podle oddělovače nebo podle počtu znaků. Funguje obdobně jako nástroj Text do sloupců.

Pokud pracujeme s oddělovačem, tak v dalším kroku nastavíme co má být oddělovačem, a jestli se mají zohlednit všechny oddělovače, nebo jen první zleva nebo první zprava.

Obdobně můžeme nastavit i rozdělení podle počtu znaků.

Sloučit sloupce

Sloučit sloupce znamená… no prostě sloučení sloupců. Před slučováním vybereme, které sloupce se mají slučovat, a pak jakým znakem se mají (případně) oddělit a jak se má slepenec jmenovat.

Formátovat

Nejedná se úplně o formátování, ale spíše o menší změny dat. Konkrétně:

malá písmena

 • Převede všechno na malá písmena (obdoba funkce MALÁ)
 • Z “Abc” se stane “abc”

VELKÁ PÍSMENA

 • Převede všechno na velká písmena (obdoba funkce VELKÁ)
 • Z “Abc” se stane “ABC”

Velké první písmeno každého slova

 • Obdoba funkce VELKÁ2
 • Z “abc” se stane “Abc”

Oříznout

 • Odebere mezery na začátku, na konci a z vícenásobných mezer “uprostřed” udělá jednu mezeru. Obdoba funkce PROČISTIT.
 • Z ” abc ” se stane “abc”

Vyčistit

Odebere netisknutelné znaky

Přidat předponu

Přidá nějaký text před obsah sloupce

Přidat příponu

Přidá text za obsah sloupce

Extrahovat

Tato volba sdružuje víceméně příkazy, které z textu vyzobnou jen jeho část.

Délka

 • Vrátí číslo, které udává počet znaků textu.
 • Obdoba funkce DÉLKA.
 • Např. pro “abc” vrátí číslo 3.

První znaky

 • Vrátí určitý počet textu ze začátku textu.
 • Obdoba funkce ZLEVA.
 • Např. z “abc” odřízne první dva znaky a vrátí “ab”.

Poslední znaky

 • To samé, jen z konce.
 • Obdoba funkce ZPRAVA.

Rozsah

 • Zobrazí znaky odněkud někam.
 • Např. z textu “abcdefg” zobrazí dva znaky od třetího – tedy “cd”.
 • Obdoba funkce ČÁST.