S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

V R rozlišujeme několik základních datových typů.

Vektory

Jedná se o množinu čísel, písmen apod. Podstatné je, že vektory mají pouze jeden rozměr (čili jeden řádek, případně jeden sloupec).

> vektor = c(1, 4, 8)

> vektor

[1] 1 4 8

Podrobnější informace k vektorům najdete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/vektory-v-jazyce-r/ 

Matice

Matice jsou podobné vektorům s tím rozdílem, že mají dva rozměry. Jinak řečeno, je u nich potřeba určit počet řádků a počet sloupců. Například matice s dvěma řádky a třemi sloupci by mohla vypadat takto.

> matice = matrix(c(1:6), ncol = 3)

> matice

   [,1] [,2] [,3]

[1,]  1  3  5

[2,]  2  4  6

Podrobnější informace k maticím najdete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/matice-v-jazyce-r/ [LF2]

Faktory (kategoriální proměnné)

Tyto proměnné vypadají typicky jako vektory. Rozdíl je však ten, že je R chápe jako přiřazení do kategorie. Tak například následující kategoriální proměnná obsahuje pět hodnot 0 nebo 1. Každá z nich říká, jestli daný prvek patří do kategorie 0, nebo 1 (například muž / žena). Protože se jedná o přiřazení do kategorií, nedají se tyto nuly a jedničky sčítat, ani s nimi nelze dělat žádné další početní operace (R je nechápe jako čísla).

> faktor = as.factor(c(0,1,0,0,1))

> faktor

[1] 0 1 0 0 1

Levels: 0 1

Podrobnější informace ke kategoriálním proměnným najdete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/kategorialni-promenne-v-jazyce-r-factors/

Data frames

Jedná se typicky o množinu dat, kde každý řádek představuje jedno pozorování (např. jednoho člověka) a každý sloupec jednu proměnnou, vlastnost (například jméno, věk apod.). V každém sloupci může být proměnná jiného typu (vektory, kategoriální proměnné…).

Data framy typicky načítáme z externího zdroje. Návod k načítání dat naleznete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/import-a-export-dat/

a zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/rychle-nacteni-datasetu-z-excelu-do-r/

Podrobnější informace k data framům najdete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/data-frames-v-jazyce-r/

Listy

List je seznam proměnných různých typů. Může se skládat z data framů, matic, vektorů apod., které tvoří složky listu. Listy jsou typicky výstupem funkcí spíše než že bychom je v R cíleně vytvářeli (funkce uloží do jedné složky listu například informace o výpočtu, do druhé vstupní hodnoty, do třetí výstupní hodnoty apod.).

Podrobnější informace k listům najdete zde:

https://exceltown.com/navody/jazyk-r/listy-v-jazyce-r/

Autor článku: Lenka Fiřtová

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář