S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Autor: Martin Bradáč
Schvalování v Power Automate patří k nejvyužívanějším funkcím. Je efektivní, jednoduché, ale několik možností ještě postrádá. Často se řeší otázky a problémy typu „Chci nastavit termín schválení…. Chci připomínat požadavky čekající na schválení…“. Toto je třeba řešit v toku.
Je principiálně jedno, co budeme schvalovat. Ale chceme, aby rozhodnutí padlo do definovaného počtu dní. Pozor na limit samotné platformy. Nejdéle vám požadavek vyčká 28 dní, pak vyexpiruje.
V toku tedy vytvoříme schvalování. Jakmile bude akce spuštěna, odešle se schvalovateli požadavek a tok čeká. Abychom mohli tento stav kontrolovat, použijeme paralelní větev, proměnnou a cyklus.
Proměnnou definujte na začátku toku, pojmenujte jí například „stav_schvaleni“ a dejte logický typ.
Pod schválení přidejte paralelní větev.
V jedné bude běžná podmínka řešící schváleno / neschváleno. V obou případech ale nastavte hodnotu pomocné proměnné „stav_schvaleni“ na true.
V druhé větvi pak pokračujme pauzou – delay. Nechceme, aby byl dotyčný urgován hned první den.
Pokračujeme cyklem Do until s podmínkou „stav_schvaleni“ equals „false“ – pokud bude proměnná „stav_schvaleni“ false, cyklus se vykoná.
Do cyklu vložíme akci odeslat e-mail s upomínacím textem.
A opět přidáme čekání 1 den.
Princip je jednoduchý – jakmile bude požadavek schválen nebo neschválen, ale vyřízen, pak se nsatví hodnota proměnné na „true“ a upomínací cyklus již neproběhne.
Tento postup by se dal ještě povýšit o počítání termínu na schválení požadavku a spuštění akce v případě nečinnosti… například pokud neschválí v termínu, požadavek se zamítne.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář