CONTAINSSTRING je funkce, která ověřuje, jestli se v nějaké hodnotě vyskytuje určitý textový řetězec. CONTAINSSTRINGEXACT funguje obdobně, ale je citlivá na velká nebo malá písmena.

Je to jednoduché. Pokud bude v buňce napsáno “small pink pig“, pak tento zápis:

  • Contains pig = CONTAINSSTRING(List1[Animal];”pig“)
vrátí hodnotu True, naopak tento zápis
  • Contains frog = CONTAINSSTRING(List1[Animal];”frog“)

vrátí False.

Tyto dvě funkce mě docela chybí v Excelu mimo DAX – tam je musíme nahrazovat komplikovanou konstrukcí:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář