Tento článek je o funkcí GROUPBY. Ta vytváří v Power BI seskupené tabulky, které si můžeme představit trochu jako kontingenční tabulky – tedy jako jakési souhrny nebo součty po skupinách.

Vyjdeme z této tabulky s auty, kterou budeme postupně seskupovat podle různých kritérií.

Samotné seskupení bez výpočtu

Nejprve budeme chtít pouze seskupit podle značek (tedy vypsat značky).

Vytvoříme novou tabulku a tu definujeme takto:

 • List of brands = GROUPBY(
     cars,
     cars[Brand])

Syntaxe tedy obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Název sloupce z této tabulky, který seskupujeme 

Seskupení podle více sloupců

Co kdybychom ale chtěli seskupovat nejen podle značek, ale i podle modelů? Postačí přidat další argument s odkazem na seskupovaný sloupec:

 • List of brands and models = GROUPBY(
     cars,
     cars[Brand],
     cars[Model])

Syntaxe tedy obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Postupně vypsané všechny sloupce, podle kterých seskupujeme

Seskupení s výpočtem

Do tabulky bychom samozřejmě mohli přidat, do nového sloupce, i mezisoučty – např. vysčítané ceny. V tomto případě sleduji součty cen a jejich počty:

 • List of brands and models and prices = GROUPBY(
     cars,
     cars[Brand],
     cars[Model],
     “Total price”,
     SUMX(
        CURRENTGROUP(),
        cars[ Price ]))

Zápis obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Postupně vypsané sloupce, podle kterých se seskupuje
 • Název “počítaného” sloupce
 • Zápis seskupení prvního “počítacího” sloupce, zapsaný pomocí “xové” funkce jako je COUNTX, SUMX… atd v kombinaci s funkcí CURRENTGROUP
 • Název a seskupení pro další sloupce atd.

Dvě poznámky na konec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář