S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

Tento článek je o funkcí GROUPBY. Ta vytváří v Power BI seskupené tabulky, které si můžeme představit trochu jako kontingenční tabulky - tedy jako jakési souhrny nebo součty po skupinách.

Vyjdeme z této tabulky s auty, kterou budeme postupně seskupovat podle různých kritérií.

Samotné seskupení

Nejprve budeme chtít pouze seskupit podle značek (tedy vypsat značky).

Vytvoříme novou tabulku a tu definujeme takto:

Syntaxe tedy obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Název sloupce z této tabulky, který seskupujeme 

Seskupení podle více sloupců

Co kdybychom ale chtěli seskupovat nejen podle značek, ale i podle modelů? Postačí přidat další argument s odkazem na seskupovaný sloupec:

Syntaxe tedy obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Postupně vypsané všechny sloupce, podle kterých seskupujeme

Seskupení s mezisoučtem

Do tabulky bychom samozřejmě mohli přidat, do nového sloupce, i mezisoučty - např. vysčítané ceny. V tomto případě sleduji součty cen a jejich počty:

Zápis obsahuje:

 • Název tabulky, kterou seskupujeme
 • Postupně vypsané sloupce, podle kterých se seskupuje
 • Název prvního "počítacího" sloupce
 • Zápis seskupení prvního "počítacího" sloupce- zapsaný pomocí "xové" funkce jako je COUNTX, SUMX... atd v kombinaci s CURRENTGROUP
 • Název a seskupení pro další sloupce...

Na závěr jen dvě doplňující poznámky.

 • Podobně jako GROUPBY funguje funkce SUMMARIZE.
 • Výstupem funkce GROUPBY je tabulka - nelze ji tedy samotnou použít v míře nebo v počítaném sloupci, a tím pádem ani v Power Pivotu.
S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář