S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje, jak v Power BI určit pořadí hodnoty ve sloupci. Použijeme funkci RANK.EQ, která funguje na podobném principu jako funkce RANK v Excelu.

Vyjdeme z této tabulky, kde jsou studenti a jejich výsledky z testu. Naším úkolem bude zjistit, v jakém pořadí se dle bodů studenti umístili.

Do nového sloupce zapíšeme tento vzorec:

  • Order from highest value = RANK.EQ(Students[Test score];Students[Test score];DESC)

Order from highest value – název nově vzniklého sloupce

  • RANK.EQ- název funkce
  • Students[Test score] – odkaz na hodnotu, jejíž pořadí se vyhodnocuje
  • Students[Test score] – odkaz na oblast, v jejímž rámci se vyhodnocuje pořadí hodnoty
  • DESC – směr řazení, v našem případě “descending” – sestupné. Opakem je ASC (“ascending”) – vzestupně.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář