S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzy se standardně konají, se zajištěním potřebných hygienických opatření.

Tento článek popisuje funkcionalitu Power BI, kdy si nástroj sám odhadne, jakou úpravu chceme dělat - podle vzoru. Je to obdoba excelovského "Fill from example".

Vyjdeme z této tabulky se jmény a příjmeními. Budeme je chtít do nového sloupečku spojit (teď chceme ukázat automatické rozpoznání vzoru - jinak bychom sloupce prostě spojili některou z textových úprav...).

Jdeme na Add Column / Column From Example. Vybereme, jestli se má výsledný sloupec odvíjet od vybraných, nebo od všech sloupců. V našem případě můžeme klidně nechat všechny.

V nově vzniklém sloupci zapisujeme první řádky výsledku. V našem případě je to jednoduché spojení dvou předchozích sloupců.Power BI rozpozná, co děláme, a doplní do nového sloupce všechny hodnoty stejným systémem.

Potvrdíme, čímž vznikne nový sloupec. Také se vytvoří nový krok úprav, který obsahuje funkci v jazyce M, kterou si Power BI vytvořil dle našeho vzoru.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzy se standardně konají, se zajištěním potřebných hygienických opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář