S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje funkcionalitu Power BI, kdy si nástroj sám odhadne, jakou úpravu chceme dělat – podle vzoru. Je to obdoba excelovského “Fill from example“.

Vyjdeme z této tabulky se jmény a příjmeními. Budeme je chtít do nového sloupečku spojit (teď chceme ukázat automatické rozpoznání vzoru – jinak bychom sloupce prostě spojili některou z textových úprav…).

Jdeme na Add Column / Column From Example. Vybereme, jestli se má výsledný sloupec odvíjet od vybraných, nebo od všech sloupců. V našem případě můžeme klidně nechat všechny.

V nově vzniklém sloupci zapisujeme první řádky výsledku. V našem případě je to jednoduché spojení dvou předchozích sloupců.Power BI rozpozná, co děláme, a doplní do nového sloupce všechny hodnoty stejným systémem.

Potvrdíme, čímž vznikne nový sloupec. Také se vytvoří nový krok úprav, který obsahuje funkci v jazyce M, kterou si Power BI vytvořil dle našeho vzoru.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář